KETENTUAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNTUK PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

 

 

KETENTUAN TENTANG SUMBERDAYA MANUSIA

a.                  Adanya larangan Perangkapan Jabatan dgn Badan Usaha lain, bagi :

* Pengurus Badan Usaha.

* Penanggung Jawab Teknis.

* Penanggung Jawab Bidang, Sub Bidang.

* Tenaga Teknis Pendukung (Tenaga Ahli Inti).

 

b.                  Ketentuan tentang keharusan mempunyai Sertifikat Profesi baik untuk tenaga ahli

maupun untuk tenaga Terampil.

 

SYARAT PJT / PJB HARUS MEMILIKI SKA, SKTK

                    Badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7, PJT dan PJB harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA),

 

                    Badan usaha Gred 2, Gred 3 dan Gred 4, PJT harus memiliki minimal Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK).

 

KETENTUAN TENTANG PJBU, PJT dan PJB

                    Bekerja penuh waktu.

 

                    Bertanggung jawab atas jalannya badan usaha sesuai jabatannya.

 

                    Dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha jasa pelaksana lain.

 

RANGKAP JABATAN PJBU, PJT, PJB

              Pada badan usaha Gred 5, Gred 6, Gred 7, PJBU dapat merangkap sebagai PJT dan atau PJB pada badan usaha yang sama.

 

              Pada badan usaha Gred 2, Gred 3, Gred 4 PJBU dapat merangkap sebagai PJT.